Menu

Smoothie Mixes

Banana Smoothie Mix

Banana Smoothie Mix 

 
Mixes well with our Florida Banana or Strawberry Blush Wines.
$9.99
Coco Polada Smoothie Mix

Coco Polada Smoothie Mix

 
Mixes well with our Coco Polada Wine.
$9.99
Key Limen Smoothie Mix

Key Limen Smoothie Mix

 

Mixes well with our

Key Limen Wine

$9.99
Mango Smoothie Mix

 

Mango Tango

 

Mixes well with our

Mango Mamma Wine

$9.99
Orange Cream Extreme Smoothie Mix

Orange Cream Exreme Smoothie Mix 

 
Mixes well with our Orange Sunshine Wine
$9.99
Raspberry Smoothie Mix

Eleganta Raspberry Smoothie Mix 

 
Mixes well with our Eleganta Raspberry Wine
$9.99
Sangria Smoothie Mix

Blue Sangria

 

Mixes well with our

Hurricane Class 5 Wine

$9.99
Strawberry Smoothie Mix

Strawberry Smoothie Mix 

 
Mixes well with our Strawberry Blush Wine
$9.99
Watermelon Smoothie Mix

Watermelon Smoothie Mix

 
Mixes well with our Watermelon Wine
$9.99